Контурни карти по география и икономика за 10. клас

3.50 лв.
Поръчай Категория: Учебни картиЗа 10и класПо География и икономика

Размер 21 х 29.6 см

Включва карти, схеми, графики и диаграми.

Съдържа:
 

  • Практически задачи по география: България (географско положение; релеф и полезни изкопаеми; климат; природногеографски области;  население и селища; административно делене; брутен вътрешен продукт; зърнени култури, овощни насаждения, лозарство, технически култури, животновъдство; електропроизводство, хранително-вкусова промишленост, текстилна промишленост, отрасли по избор, транспорт; туристически обекти; външна търговия; югозападен регион; западен тракийско-родопски регион; източен тракийско-родопски регион; югоизточен регион; северозападен регион; северен централен регион; североизточен придунавски регион; североизточен приморски регион).
  • Условни знаци.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Година на издаване: 2010