НВО 4 клас, 2023 г.

Български език и литература – 29 май, 10:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори


Математика – 30 май, 10:00 ч.


НВО 7 клас, 2023 г.

Български език и литература – 13 юни, 09:00 ч.


Математика – 16 юни, 09:00 ч.


Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни, 09:00 ч.


НВО X клас, 2023 г.

Български език и литература – 13 юни, 11:00 ч.


Математика – 16 юни, 11:00 ч.


Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни, час - по график в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – 19 юни, по график в две сесии от 08:30 и от 14:130 ч.


Държавни зрелостни изпити, 12. клас, 2023 г.

Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 ч.

   >>> виж теста и верните отговори


Втори държавен зрелостен изпит, за придобиване на професионална квалификация – 23 май 2023 г., начало 08:30 ч.

ЕЛЕКТРОННИ КЛАСОВЕ
Система за създаване и решаване на тестове

Свободна платформа за създаването на електронни класове и въвеждането на изпитни тестове към тях. Всеки учител може да въведе свои собствени тестове и да проследи кой и как ги е решавал.


>>>      class.bgtest.eu      <<<