Дати за провеждане на външно оценяване 2019 г.

IV клас

Български език и литература – 9 май 2019 г.
     >>> виж теста и отговорите

Математика – 10 май 2019 г.
     >>> виж теста и отговорите

Човек и общество – 14 май 2019 г.
     >>> виж теста и отговорите

Човек и природа – 16 май 2019 г.
     >>> виж теста и отговорите


VII клас

Български език и литература – 17 юни 2019 г.
Математика – 19 юни 2019 г.
Чужд език (по желание на ученика) – 21 юни 2019 г.


X клас

Онлайн оценяване на дигитални компетентности - 10-14 юни 2019 г.


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити - XII клас
сесия май-юни

Български език и литература – 21 май 2019 г.
     >>> виж теста и отговорите

втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019 г.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика: 28 май - 31 май 2019 г.


сесия август-септември

Български език и литература – 28 август 2019 г.
втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2019 г.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика: 30 август - 04 септември 2019 г.