Дати за провеждане на външно оценяване 2018 г.

IV клас

Български език и литература – 10 май 2018 г.

Математика – 14 май 2018 г.

Човек и общество – 16 май 2018 г.

Човек и природа – 17 май 2018 г.


VII клас

Български език и литература – 21 май 2018 г.
Математика – 23 май 2018 г.


X клас

Онлайн оценяване на дигитални компетентности - 11-15 юни 2018 г.


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити - XII клас
сесия май-юни

Български език и литература – 21 май 2018 г.

втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2018 г.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика: 29 май - 01 юни 2018 г.


сесия август-септември

Български език и литература – 28 август 2018 г.
втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2018 г.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика: 30 август - 05 септември 2017 г.