НВО 4 клас, 2024 г.

Български език и литература – 27 май, 10:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори


Математика – 28 май, 10:00 ч.


НВО 7 клас, 2024 г.

Български език и литература – 19 юни, 09:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори


Математика – 21 юни, 09:00 ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни, 09:00 ч.


НВО X клас, 2024 г.

Български език и литература – 10 юни, 08:00 ч.

Математика – 12 юни, 08:00 ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни, час - по график в зависимост от нивото, начало 09:00 ч..

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – 14 юни, по график в две сесии от 09:00 и от 14:30 ч.


Държавни зрелостни изпити, 12. клас, 2024 г.

Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 ч.


Втори държавен зрелостен изпит, за придобиване на професионална квалификация – 20 май 2024 г., начало 08:30 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май 2024 г. – 31 май 2024 г.

ЕЛЕКТРОННИ КЛАСОВЕ
Система за създаване и решаване на тестове

Свободна платформа за създаването на електронни класове и въвеждането на изпитни тестове към тях. Всеки учител може да въведе свои собствени тестове и да проследи кой и как ги е решавал.


>>>      class.bgtest.eu      <<<