НВО 4 клас, 2021 г.

Български език и литература – 27 май, 10:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори

Математика – 28 май, 10:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори


НВО 7 клас, 2021 г.

Български език и литература – 16 юни, 09:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори

Математика – 18 юни, 09:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни, 09:00 ч.


НВО X клас, 2021 г.

Български език и литература – 16 юни, 08:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори

Математика – 18 юни, 08:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни, 08:00 ч.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11–15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)


Държавни зрелостни изпити, 12. клас, 2021 г.

Български език и литература – 19 май 2021 г.

   >>> виж теста и верните отговори

Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08:00 ч.

   >>> виж отговорите по английски език

   >>> виж отговорите по биология

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

ЕЛЕКТРОННИ КЛАСОВЕ
Система за създаване и решаване на тестове

Свободна платформа за създаването на електронни класове и въвеждането на изпитни тестове към тях. Всеки учител може да въведе свои собствени тестове и да проследи кой и как ги е решавал.


>>>      class.bgtest.eu      <<<