НВО 4 клас, 2022 г.

Български език и литература – 26 май, 10:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори

Математика – 27 май, 10:00 ч.


НВО 7 клас, 2022 г.

Български език и литература – 14 юни, 10:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори

Математика – 16 юни, 09:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни, 100:00 ч.


НВО X клас, 2022 г.

Български език и литература – 14 юни, 09:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори

Математика – 16 юни, 09:00 ч.

     >>> виж теста и верните отговори

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни, час - по график в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 20–22 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)


Държавни зрелостни изпити, 12. клас, 2022 г.

Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08:30 ч.

   >>> виж теста и верните отговори


Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 08:30 ч.
   >>>Списък с изтеглените варианти по различните предмети

ЕЛЕКТРОННИ КЛАСОВЕ
Система за създаване и решаване на тестове

Свободна платформа за създаването на електронни класове и въвеждането на изпитни тестове към тях. Всеки учител може да въведе свои собствени тестове и да проследи кой и как ги е решавал.


>>>      class.bgtest.eu      <<<