Атлас по география и икономика за 8. клас

6.50 лв.
Поръчай Категория: Учебни атласиЗа 8и класПо География и икономика

Размер 21 х 29.6 см

Включва карти, схеми, графики и диаграми, подробна легенда

Съдържа информация за:
 

  • Европа (природногеографска карта; климат; води; природни зони; гъстота на населението; население - естествен - прираст; езикови групи; основни религии; политическа карта; стопанство; Великобритания - стопанство; Германия - стопанство; Русия - стопанство).
  • Балкански полуостров (природногеографска карта; климат; почви; Черно море; гъстота на населението; възрастови групи; политическа карта; стопанство).
  • България (природногеографска карта; климат; води; почви; растителност и животински свят; защитени територии и обекти; екология; гъстота на населението; естествен прираст; етническа структура; урбанизация; административно деление; индустрия; селско стопанство; транспортна мрежа; туризъм).

 

 Година на издаване: 2010