Атлас по география и икономика за 6. клас

6.50 лв.
Поръчай Категория: Учебни атласиЗа 6и класПо География и икономика

Размер 21 х 29.6 см

Включва карти, схеми, графики и диаграми, подробна легенда

Съдържа информация за:

  • Африка (релеф и полезни изкопаеми; климат; води; природни зони; население; стопанство; политическа карта на континента).
  • Атлантически океан.
  • Южна Америка (релеф и полезни изкопаеми; климат; води; природни зони; население; стопанство; политическа карта на континента).
  • Северен ледовит океан.
  • Северна Америка (релеф и полезни изкопами; климат; води; природни зони; население; стопанство; политическа карта на континента).
  • Религии.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-362/26.02.2008 г. на министъра на образованието и науката

Година на издаване: 2009