Неправилни глаголи в английския език

2.00 лв.
Поръчай Категория: Справочни издания По Английски език

 Размер А4

Съдържа схематично представяне на глаголните времена

Включва:

Base form, Simple Past, Past Participle, значение