Атлас по география и икономика за 5. клас

6.50 лв.
Поръчай Категория: Учебни атласиЗа 5и класПо География и икономика

Размер 21 х 29.6 см

Включва карти, схеми, графики и диаграми

Съдържа информация за:

 • История на географията (велики географски открития, полярни изследвания, съвременни карти).
 • Изобразяване на Земята (разделяне на Земята на полукълба по меридиана и екватора), карта (елементи, видове, мащаб, способи за картографиране), ориентиране (правила).
 • Слънчевата система и планената Земя (лунни и слънчеви затъмнения, часови пояси).
 • Строеж на Земята (вулкан, тектонични плочи, земно и водно полукълбо, минерали, брегови и земни форми, вкаменелости, атол, полезни изкопаеми).
 • Хидросфера.
 • Атмосфера и климат.
 • Почви, растителност, животински свят.
 • Природногеографски зони.
 • Население.
 • Световно стопанство.
 • Подробна легенда.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката

Година на издаване: 2008