Контурни карти по география и икономика за 9. клас

3.50 лв.
Поръчай Категория: Учебни картиЗа 9и класПо География и икономика

Размер 21 х 29.6 см

Включва карти, схеми, графики и диаграми.

Съдържа:
 

  • Практически задачи по география: политическа карта на света; литосферни плочи; климат, климатични пояси; природни ресурси; брутен вътрешен продукт; гъстота на населението; земеделие; енергетика; туризъм.
  • Географски региони в Европа (Германия; Великобритания и Северна Ирландия; Балкански полуостров; Русия).
  • Географски региони в Азия (Китай; Япония).
  • Северноамерикански регион.
  • Южноамерикански регион.
  • Средноамерикански регион.
  • Географски региони в Африка.
  • Регион Австралия и Океания.
  • Условни знаци.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Година на издаване: 2010