Дати за провеждане на външно оценяване 2017 г.

IV клас

Български език и литература – 10 май 2017 г.
     >>> виж теста и отговорите

Математика – 12 май 2017 г.
     >>> виж теста и отговорите

Човек и природа – 15 май 2017 г.
     >>> виж теста и отговорите

Човек и общество – 16 май 2017 г.


VII клас

Български език и литература – 19 май 2017 г.
     >>> виж теста и отговорите
Математика – 22 май 2017 г.
     >>> виж теста и отговорите
Чужди езици – 29 май 2017 г.


VIII клас с интезивно изучаване на чужд език

Чужд език – 23 юни 2017 г.


X клас

Онлайн оценяване на дигитални компетентности - 12-16 юни 2017 г.


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити - XII клас
сесия май-юни

Български език и литература – 19 май 2017 г.

втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2017 г.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика: 26 май - 02 юни 2017 г.


сесия август-септември

Български език и литература – 28 август 2017 г.
втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2017 г.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика: 26 май - 02 юни 2017 г.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика: 30 август - 05 септември 2017 г.