Дати за провеждане на външно оценяване 2016 г.

IV клас

Математика – 10 май 2016 г.
Български език и литература – 12 май 2016 г.
Човек и природа – 13 май 2016 г.
Човек и общество – 16 май 2016 г.


VII клас

Български език и литература – 18 май 2016 г.
Математика – 20 май 2016 г.
КОО ”Обществени науки, гражданско образование и религия” – 26 май 2016 г.
Чужди езици – 27 май 2016 г.
КОО ”Природни науки и екология” – 30 май 2016 г.


VIII клас с интезивно изучаване на чужд език

Чужд език – 20 юни 2016 г.


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити - XII клас
сесия май-юни

Български език и литература – 18 май 2016 г.
втори държавен зрелостен изпит - 20 май 2016 г.


сесия август-септември

Български език и литература – 29 август 2016 г.
втори държавен зрелостен изпит - 30 август 2016 г.