Дати за провеждане на външно оценяване 2015 г.

IV клас

Български език и литература – 07 май 2015 г. Математика – 08 май 2015 г.
Човек и общество – 12 май 2015 г..
Човек и природа – 13 май 2015 г.


VII клас

Български език и литература – 20 май 2015 г.
Математика – 22 май 2015 г.
КОО ”Обществени науки, гражданско образование и религия” – 26 май 2015 г.
Чужди езици – 27 май 2015 г.
КОО ”Природни науки и екология” – 28 май 2015 г.


VIII клас с интезивно изучаване на чужд език

Чужд език – 19 юни 2015 г.