Дати за провеждане на външно оценяване 2015 г.

IV клас

Български език и литература – 07 май 2015 г.
Виж ТЕСТА и верните отговори!
Математика – 08 май 2015 г.
Виж ТЕСТА и верните отговори!
Човек и общество – 12 май 2015 г.
Виж ТЕСТА и верните отговори!
Човек и природа – 13 май 2015 г.

Виж ТЕСТА и верните отговори!

VII клас

Български език и литература – 20 май 2015 г.
Виж ТЕСТА и верните отговори!

Математика – 22 май 2015 г.
Виж ТЕСТА и верните отговори!

КОО ”Обществени науки, гражданско образование и религия” – 26 май 2015 г.
Чужди езици – 27 май 2015 г.
КОО ”Природни науки и екология” – 28 май 2015 г.

Виж пълната информация!!

VIII клас с интезивно изучаване на чужд език

Чужд език – 19 юни 2015 г.

Виж пълната информация!

XII клас

Mатурата по български език и литература за XII клас
тема: "Ще бъдеш в бяло" на Пейо Яворов
Виж ТЕСТА и верните отговори!