Тест по история и цивилизация за VI класМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

2010 г.Тест от 6и клас по История за Външно оценяване