Тест по история и цивилизация за VI класМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

2010 г.Test of 6и клас - История - Външно оценяване