ДЗИ по БЕЛ 21 май 2019 гМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

21 май 2019 годинаТест от 12и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване

За да решавате тестове трябва да разрешете използването на "бисквитки".
Ако използвате Internet Explorer това става като от менюто "Tools" (зъбното колелце) изберете "Internet Options", след това "Privacy". Преместете плъзгача в средно, или по-долно положение. След това трябва да затворите всички прозорци на браузъра и да го стартирате отново.
При другите браузъри е по-лесно, но най-добре потърсете в интернет как точно се разрешават "бисквитките" за вашия браузър