Притежавате ли лидерски умения?Чрез този тест вие ще разберете какви са възможностите ви да бъдете лидер и притежавате ли необходимите качества, за да се стремите към такъв. Той ще ви помогне да осъзнаете и онези черти от характера ви, които не ви позволяват да се превърнете в успешен ръководител.Тест от Занимателни тестове - Характер - Психометричен тест

За да решавате тестове трябва да разрешете използването на "бисквитки".
Ако използвате Internet Explorer това става като от менюто "Tools" (зъбното колелце) изберете "Internet Options", след това "Privacy". Преместете плъзгача в средно, или по-долно положение. След това трябва да затворите всички прозорци на браузъра и да го стартирате отново.
При другите браузъри е по-лесно, но най-добре потърсете в интернет как точно се разрешават "бисквитките" за вашия браузър