Компютърни мрежи и услуги


Тест към учебника за 8. клас на издателство "Домино"


8и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Социална мрежа и уеб сайт за видеосподеляне, на който потребителите могат да качват, да споделят и да гледат видеоклипове, е:

2. LinkedIn (Линктин) е:

3. Софтуерно приложение за електронно представяне на уроци за учениците и за управление на обучението се нарича:

4. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за средите за електронно обучение?

5. При търсене в програмата File Explorer, ако изпишете думите south NOT america, ще намерите:

6. Заявка за търсене се нарича:

7. Социална мрежа, в която потребителите се групират по географско положение, месторабота, учебни заведения, интереси, е:

8. При търсене в интернет командата intext: ви помага да търсите: