Тест по Човекът и природата за IV клас


4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. По какво живите организми се отличават от неживите тела?
2. При триене на ръцете една в друга, енергията на движението се превръща в:
3. Коя дейност води до замърсяване на околната среда?
4. Растение, поставено за дълго време на тъмно, загива, защото:
5. В кой ред са изброени само планети?
6. Газовете , които се отделят при движението на автомобила, замърсяват най-силно:
7. За кой годишен сезон се отнася следното описание?

Дните стават по-къси. Температурата на въздуха се понижава. Наблюдава се явлението листопад.

8. Храненето е здравословно, ако?
9. Какво се случва с горяща свещ, ако я похлупим с буркан?
10. Кой термометър отчита температура 20°С?


11. Кое е общото между къртицата, поповото прасе и голия охлюв?
12. Приспособления на животните към водна среда са:
13. Кое от изброените тела при движението си извършва трептене?
14. В коя група са изброени само риби?
15. Глогът, шипката и боровинката принадлежат към групата на:
16. Какъв източник на енергия се използва във ВЕЦ за производство на енергия?
17. Кой човешки орган е показан на изображението?


18. Добри проводници на топлина са:
19. Здравословният начин на живот включва:
20. Последователността на етапите в развитието на човека е: