Тест по Човекът и природата за IV клас


4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. По какво живите организми се отличават от неживите тела?
2. Приспособления на животните към водна среда са:
3. В кой ред са изброени само планети?
4. Кое от изброените тела при движението си извършва трептене?
5. Какъв източник на енергия се използва във ВЕЦ за производство на енергия?
6. Добри проводници на топлина са:
7. Глогът, шипката и боровинката принадлежат към групата на:
8. Растение, поставено за дълго време на тъмно, загива, защото:
9. При триене на ръцете една в друга, енергията на движението се превръща в:
10. Храненето е здравословно, ако?
11. Кое е общото между къртицата, поповото прасе и голия охлюв?
12. Последователността на етапите в развитието на човека е:
13. За кой годишен сезон се отнася следното описание?

Дните стават по-къси. Температурата на въздуха се понижава. Наблюдава се явлението листопад.

14. Кой човешки орган е показан на изображението?


15. Газовете , които се отделят при движението на автомобила, замърсяват най-силно:
16. Кой термометър отчита температура 20°С?


17. В коя група са изброени само риби?
18. Здравословният начин на живот включва:
19. Какво се случва с горяща свещ, ако я похлупим с буркан?
20. Коя дейност води до замърсяване на околната среда?