Тест по Човекът и обществото за IV клас


4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване
1. Кое пъврото име на българската държава след освобождението?


2. През 1018 г. царството на Самуил пада под властта на:
3. Коя книжовна школа е основана от Климент?
4. В Казанлъшката котловина са най-добрите природни условия за отглеждане на:
5. Кой е най-високията връх в Стара планина?
6. Коя река се влива в Черно море?
7. Хан Аспарух е избрал за столица на българската държава:


8. Какво празнуваме на 3 март?
9. Владетел на голяма държава, в която живеели много народи с различен език и религия се нарича:
10. Къде трябва да се движат пешеходците, ако шосето няма отделна алея или тротоар?
11. Как Васил Априлов помогнал на българите по времето на Възраждането?
12. Какво е изобразено със зелен цвят на географската карта?
13. Коя културна забележителност се намира в град София?
14. В коя природна област се намира планината, известна със седемте езера?
15. В коя част на страната ни се намира планината Пирин?
16. Кой източник за знания за миналото е материален?
17. С българските народни обичаи и традиции е свързан:
18. Кое е вярното твърдение?
19. Коя река е обща граница на България и Румъния?
20. Коя цивилизация е оставила най-старите исторически следи по нашите земи?