Тест по математика за IV клас


4ти клас - Математика - Външно оценяване
1. В кое от числата десетохилядните са 5?
2. На деня на Земята ученици засадили три вида дръвчета: брези, липи и елхи. Брезите били 1800, липите с 950 повече. Колко са елхите, ако общият брой на засадените дръвчета е 5700?


3. Броят на тъпите ъгли на чертежа е:


4. 362 . 52 =
5. След пресмятането на израза 280 + 20.46 се получава:
6. Четвъртинката от сбора на числата 532 и 700 е:
7. Бедрото на равнобедрен триъгълник е 34 см. Основата му е 42 см. Обиколката на триъгълника е:
8. Едно бюро струва 165 лв., а едно легло с 25 лв. по-малко. Колко струват две бюра и едно легло?

Решението на задачата е:

9. 76 057 : 19 =
10. Едната страна на правоъгълник е 18 см, а другата му страна е три пъти по-къса от нея. Намерете обиколката на правоъгълника.
11. Кое число е следващото след 208 999 ?
12. На чертежа правоъгълните триъгълници са:


13. Частното на числата 12 240 и 4 е:
14. Произведението на числата 1132 и 8 е:
15. 7 м 25 cм са равни на:
16. Неизвестното число в равенството 2700 – ( ) = 450 е:
17. Сборът на 5845 и 1235 е:


18. Ако умаляемото е 3364, а умалителят е 905, разликата е:
19. След пресмятането на израза 530.5 - 5.30 се получава:
20. Ако старната на едно квадратче е 2 см, лицето на затъмнената фигура е: