Тест по математика за IV клас, 2020


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – IV клас /p>

Примерен тест


4ти клас - Математика - Външно оценяване
1. В кое от числата цифрата на стотиците е 2, а на хилядите – 3?
2. Числото, което се намира след 9999 в числовата редица, е:
3. Ако събираемите са 5413 и 4709, то сборът е:
4. Ако умаляемото е 202 220, а умалителят е 221, разликата е:
5. Произведението на числата 1001 и 9 е равно на:
6. На колко е равно произведението на числата 102 и 25?
7. Частното 78 786:6 е равно на:
8. Частното на числата 3660:12 е:
9. Резултатът от пресмятането на израза 2060 – 50.12 е:
10. След пресмятането на израза 54.26 + 26.146 се получава:
11. Неизвестното число в равенството 2127 – \(\square\) = 129 е:


12. Ако към 9985 прибавим четвъртинката от 60, ще получим числото:
13. 70 м и 2 см са равни на:
14. Двата най-големи ъгъла на чертежа са:


15. На чертежа равнобедрен и тъпоъгълен е триъгълник:

16. Иван получил 198 картинки за рождения си ден. Половината от тях били подарък от мама, а третинката от тях – от баба. Останалите били подарени от бащата на Иван. Колко картинки е получил Иван от баща си?
17. От най-голямото двуцифрено число три пъти поред е извадено числото 7. Полученото число е:
18. В магазин пакетирали 102 кг портокали по 3 кг в пакет. Броят на пакетите е:
19. Широчината на правоъгълник е четвъртинка от дължината му. Ако дължината е 40 см, лицето на правоъгълника е .................... кв.см.


20. Числото, което е 8 пъти по-малко от сбора на числата 1111 и 7777, е ................


21. Две кифли и една баница струват 3 лв. и 60 ст., а две кифли и три баници струват 6 лв. и 20 ст. Колко стотинки струва една кифла? (Напишете отговорът в стотинки.)
22. Лист хартия е разрязан на 8 части. След това всяко парче отново е разрязано на 8 части. После всяко от новите парчета е разрязано на 2 части. Общият брой парчета е .................


23. Едната страна на правоъгълник е 35 см, а другата е 10 см. Обиколката на правоъгълника е равна на обиколката на равностранен триъгълник. Страната на триъгълника е равна на ................... см.
24. В една книжарница има 24 сборника по математика за V клас, всеки с цена 8 лева, и два пъти повече математически енциклопедии, цената на всяка от които е с 43 лева повече, отколкото цената на 1 сборник. Колко е цената на всичките математически енциклопедии и сборници по математика за V клас в левове?
Двама мотористи тръгнали от два града един срещу друг. Единият изминал 27 км, а другият – с 9 км по-малко, когато разстоянието между тях (преди да се срещнат) било 17 км.25. Колко км е изминал вторият моторист?


26. Колко км е разстоянието между двата града?


27. Колко км трябва да измине първият моторист, ако след пристигане се е върнал в града, откъдето е тръгнал?