Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. 12,5% от 5000 са равни на:

2. Стойността на израза при a = е равна на:

3. Сумата, която е от 270 лв. е равна на:

4. Изразът е равен на:

5. Изразът е равен на:

6. Изразът е равен на

7. Стойността на израза при е:

8. Ако = 0, то x e:

9. Частното е равно на:

10. Стойността на израза 36 : (-4 .9) е:

11. Числото е равно на:

12. Стойността на израза при е равна на:

13. Ако , изразът е равен на:

14. Стойността на израза е:

15. Дробта е равна на:

16. За числата и е вярно:

17. Числото е равно на:

18. Изразът е равен на:

19. Стойността на израза е равна на:

20. Ако , изразът е равен на:

21. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели, са равни на:

22. Стойността на е:

23. Стойността на израза е:

24. Числата и ,записани като степени с равни основи, са равни на: