Тест по Български език и литература за IV клас, 2019


 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 09 май 2019 г.


4ти клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване

Прочети внимателно текста и отговори на въпросите към него.
Лъвът и лисицата
Натежали годините на стария лъв. Почнал да гони с голяма мъка жертвите си. Не
можел вече да си хваща плячка. Повлякъл се гладен из гората. Дълго мислил как да си
изкара прехраната и решил да си помогне с измама
. Прибрал се в пещерата си и надал рев:
— Братя и сестри – вълци, мечки, елени, зайци и лисици, елате да ме видите, защото е
настъпил последният ми час! Отивам си!
Полъгали се горските зверове и се навървили един след друг към лъвската пещера.
Там старият лъв ги посрещал със силни удари и ги повалял на земята. Много доверчиви
зверове издъхнали под лапите му.
Най-подир се задала и лисицата.
— Как си, господарю? – надникнала тя отвън, но вътре в пещерата не влязла.
— Ох – изпъшкал лъвът, – зле съм. Няма да ме бъде. Влизай по-скоро!
— Благодаря за поканата, господарю, но аз не смея да вляза вътре.
— Защо? – учудено попитал лъвът.
— Защото гледам, че всичките стъпки на зверовете, които са дошли преди мене, са
насочени навътре към пещерата. Който е влязъл при тебе — навън не е излязъл. Сбогом,
господарю!
И хитрата лисица побягнала здрава и читава.1. Какво направил лъвът, когато се прибрал в пещерата си?
2. Коя от думите описва най-добре лъва от текста?
Посочи две доказателства за това.Защо лъвът решил да си послужи с измама? Запиши две причини.

3. Каква е лисицата според текста?
4. Какво прави лисицата, за да не стане жертва на лъва?
Лъва или лисицата би избрал за свой приятел?

На отделен лист хартия посочи две причини, с които да обясниш своя избор.Какъв извод си направи за постъпката на лъва?

5. Какви думи са лъв и лъвска?
6. Какво е по цел на изказването изречението: Благодаря за поканата, господарю, но аз не смея да вляза вътре.
Прочети само оцветената част от текста и реши следните задачи.

7. Открий в оцветения текст съществителното име от мъжки род и го запиши.


На отделен лист хартия препиши сложното изречение от оцветения текст.ДИКТОВКА


Бухалът е голяма нощна птица. Перушината му е мека и пухкава. Носът му е
крив, а очите кръгли, жълти като на кокошка. На главата му има две пера. Те сякаш са
рогчета. Ноктите му са остри и силни. Хване ли животно – не го изпуска.
Когато настъпи нощта, излиза на лов. Лети тихо и щом забележи заек, безшумно
се спуска и го хваща.