Тест по математика за IV клас, 2019


 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2019 г.


4ти клас - Математика - Външно оценяване
1. Кое от числата е два милиона седемстотин и седем хиляди и седем?
2. Кое от числата е най-малко?
3. Сборът на числата 17 524 и 49 381 e:
4. Разликата на числата 74 901 и 2836 е:
5. Произведението на числата 9865 и 7 е:
6. Произведението на числата 548 и 93 е:
7. Частното на числата 63 560 и 7 е:
8. Частното 37 260:18 е:
9. Резултатът от пресмятането на израза 255 – 255:15 е:
10. Резултатът от пресмятането на израза 207.5 + 5.103 е:
11. Половинката от сбора на числата 458 и 16 е:
12. На колко дециметра са равни 12 м 20 дм?
13. Броят на правите ъгли на чертежа е:

14. Броят на триъгълниците във фигурата е:

15. Бедрото на равнобедрен триъгълник e 67 см, а основата му е с 8 см по-малка. Обиколката на триъгълника е:
16. За подготовка на училищно тържество ученици от трети клас имали 320 лв. Четвъртинката от парите платили за храна, а за 160 лв. купили подаръци. Колко лева са им останали?
Решението на задачата е:

17. Неизвестното число в равенството :8 = 6208 е:


18. Намерете лицето на правоъгълник, ако дължината му е 152 см, а широчината му е четири пъти по-малка.


Запишете на лист хартия пълното решение на задачата.

19. В голяма концертна зала има общо 12 373 седящи и правостоящи места. За концерт били закупени 2033 правостоящи места и 3 пъти повече седящи места. Колко места са останали свободни?