Тест по Човекът и обществото за IV клас, 2019


 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 14 май 2019 г.


4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване
1. Кой официален празник отбелязваме на 22 септември?
2. Коя от посочените обществени групи е най-малката?
3. Кои български реки извират от планината Рила?
4. Най-обширната планина в България е част от:
5. Кое твърдение за Черноморското крайбрежие е ВЯРНО?
6. На коя от дадените държавни граници на България има пристанища?
7. С коя трудова дейност хората нанасят вреда на природата?
8. Какво изнася България в другите държави?
9. Коя е столицата на България при управлението на хан Крум?
10. Коя книжовна школа е основана от Климент-ученика на Кирил и Методий?
11. Кое от изброените допринася в най-значителна степен за развитието на българската просвета през Възраждането?
12. В кое събитие участва Георги Бенковски?
13. Кой е първият български владетел след Освобождението (1878 г.)?
14. Кое от задълженията си е нарушил ученик, който в час по математика слуша музика на телефона си?
15.

Какъв сигнал дава колоездачът на другите участници в движението на пътя с вдигната нагоре
ръка?


16. Кое поведение при пожар е НЕПРАВИЛНО?
Разгледай портрета на художника и допълни пропуснатото в изреченията:


17. На кой български владетел е портрета, при управлението на когото България станала обширна по територия и силна европейска държава.


18. Като какво време свързано със старобългарската книжнина е известно още неговото управление?


Запиши името на българска планина, описана в текста.

19. Тя е най-обширната българска планина. Върховете ù са заоблени. Богата е на пасища и ливади. Известна е със скалните образувания „Чудните мостове“, Ягодинската пещера и ски курорта Пампорово.


20. С помощта на картата определи и запиши коя от реките, означени на нея, тече на север.