Тест по човекът и прородата за IV клас


 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 16 май 2019 г.


4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Кое от посочените тела е най-добър проводник на топлина?
2. В коя група всички организми обитават една и съща среда на живот?
3. Кое от изброените животни има следните приспособления: защитна окраска, дълги
задни крака и плавателна ципа между пръстите?

4. Кое от описанията се отнася за групата на дърветата?
5. За коя група животни се отнася описанието: „Имат гръбначен стълб, тялото им
е покрито с влажна кожа, дишат с бели дробове, снасят яйца във водата.“

6. Месец февруари през 2016 година е имал 29 дни. Колко дни общо е имала 2016
година?

7. В кой ред са изброени само основни жизнени процеси?
8. Кой вид енергия, използвана в бита, НЕ може да получим направо от природата?
9. С коя цифра е означен процесът изпарение в схемата, която показва кръговрата на водата в природата?


10. Пумпалът и перките на вентилатора се движат около неподвижна ос. Как се нарича това движение?
11. Какъв сезон е в България, когато Слънцето огрява по-силно южната половина на земното кълбо?
12. На кой ред има несъответствие между сетивен орган и възприятие?
13. Какво е характерно за периода на пубертета?
14. Разпространението на заразни болести се улеснява от:
15. Кои дейности на хората са насочени към опазване на природата?
16. Кой източник на енергия замърсява околната среда и вреди на здравето на човека?
17. Ако поставим семе от фасул в чаша с влажен памук при подходящи условия, след няколко дни то ще покълне и след това ще


18. През лятото на балкона е поставена чаша с вода. След три дни наблюдаваме, че чашата е празна. Кой процес е протекъл?


Според прогнозата за времето сутрешната температура е 15° С и през деня тя ще се повиши с 15 градуса.


19. Кой термометър показва сутрешната
температура?20. Кой термометър показва прогнозираната
за деня температура?