Колко умен съм?


Толкова умен ли съм, колкото си мисля?


Занимателни тестове - Интелигентност (IQ) - Интелигентност
1. Колко е 6 x 8?
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАЛКУЛАТОР!
2. Какво означава ономатопея? Отново НЕ използвайте Google, моля!


3. Ако y = 4x-1,  на колко е равно y, когато x = -2?
4. Колко числа има общо? (глупав въпрос, знам)


5. Кой е бил министър-председателят в Англия по време на Първата световна война ?


6. Колко континента има?

7. В едноетажна синя къща има син човек, синя котка, синя риба, син компютър, син стол и син велосипед. Какъв цвят са стълбите?


8. Какво може да пътува по света, докато стои в един ъгъл?


9. Колко месеца имат 28 дни?
10. Извадете една от мен и ме почешете по главата, сега съм черна, но веднъж бях червена. Какво съм аз?


11. Коя държава е най-голяма по площ?12. На какъв език се говори най-често в Бразилия?