Какво научихте в 9. клас


Тест към учебник по ИТ за 9. клас

Домино ЕООД


9и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Системите за глобално позициониране са:2. Системата GPS е проектирана и създадена от:

3. Един ексафлопс е равен на:

4. От менюто Share на програмата File Explorer:

5. Бисквитки (cookies) наричаме:6. Разрешено е обработване на лични данни, които:

7. Протоколът POP:

8. Точката за достъп наричаме:9. Текстов документ, който се използва като образец, наричаме

10. Функцията Subtotal се използва за: