Приложни програми


Тест към учебник по ИТ за 9. клас


9и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Образец на документ, по който се изработват множество еднакви документи, се нарича:

2. Текстов документ, състоящ се от постоянна част и част, която се променя във всяко копие, се нарича:3. В програмата MS Word шаблонът се записва във файл с разширение:

4. Сортиране на данни по собствен списък се извършва в диалоговия прозорец Sort от:5. Валидиране на данни се нарича:

6. Критерият за филтриране Between означава:

7. От кой раздел на диалоговия прозорец Data Validation се задава конкретното условие за валидност на данните:

8. Циркулярно писмо се създава с бутоните и командите от менюто:

9. Визуализация на копие от циркулярно писмо се извършва с бутона:10. Формуляр се създава с бутоните и командите от менюто:

11. Бутонът се използва за:12. Обобщаваща таблица се създава с бутона PivotTable от менюто: