Компютърни мрежи и услуги


9и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Сървър наричаме:

2. При топологията тип звезда:

3. На второ ниво в интернет се намират:
4. Кои от изброените услуги не се предлагат в интернет:

5. Коаксиалният кабел е:

6. Маршрутизатор (рутер) наричаме:

7. Устройство, което осигурява връзка между безжичните устройства в една мрежа с нейната окабелена част, наричаме:8. Протоколът TCP:9. Рутиращо устройство или софтуерно приложение, което може да предава трафик между различни мрежи, използвайки таблица с адреси, наричаме: