Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Ако изразът е равен на:

2. Дробта е равна на:

3. Стойността на израза е:

4. Ако , то x e:

5. Изразът е равен на :

6. Частното е равно на:

7. Изразът е равен на:

8. Стойността на израза при е равна на:

9. За числата и е вярно:

10. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

11. 12,5% от 5000 са равни на:

12. Стойността на израза е:

13. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

14. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

15. Числото е равно на:

16. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

17. Изразът е равен на :

18. Стойността на израза е :

19. Стойността на израза е равна на:

20. Числото е равно на :

21. Стойността на е:

22. Стойността на израза при е:

23. Стойността на израза при е равна на:

24. Изразът е равен на:

25. Ако , изразът е равен на: