Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Числото е равно на:

2. Ако , изразът е равен на:

3. Стойността на израза е:

4. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

5. Ако , то x e:

6. Стойността на израза е:

7. Стойността на е:

8. Ако изразът е равен на:

9. Стойността на израза при е равна на:

10. Изразът е равен на:

11. Изразът е равен на :

12. Дробта е равна на:

13. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

14. Изразът е равен на:

15. Числото е равно на :

16. 12,5% от 5000 са равни на:

17. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

18. Стойността на израза при е равна на:

19. Изразът е равен на :

20. За числата и е вярно:

21. Стойността на израза е равна на:

22. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

23. Стойността на израза при е:

24. Частното е равно на:

25. Стойността на израза е :