Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Ако , то x e:

2. Изразът е равен на:

3. Стойността на израза е :

4. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

5. Стойността на израза е равна на:

6. Ако изразът е равен на:

7. Числото е равно на:

8. Стойността на израза е:

9. Стойността на израза при е равна на:

10. Изразът е равен на :

11. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

12. Числото е равно на :

13. Ако , изразът е равен на:

14. Стойността на е:

15. Стойността на израза е:

16. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

17. Изразът е равен на :

18. 12,5% от 5000 са равни на:

19. Стойността на израза при е равна на:

20. Частното е равно на:

21. Изразът е равен на:

22. За числата и е вярно:

23. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

24. Дробта е равна на:

25. Стойността на израза при е: