Компютърни системи


Тест към учебник по ИТ за 9. клас


9и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Облачната инфраструктура на публичния облак:2. Грид технологията представлява:


3. Към грид инфраструктура не се включва4. Най-голямата единица за измерване на производителността на суперкомпютрите е:

5. Грид технологиите се използват за изпълнение на точно определени задачи, изискващи голям ресурс и определено време.6. Ресурсите при облачните технологии са притежание на една организация и могат да се използват от други организации и потребители, най-често след наемане.7. Грид технологиите използват общи ресурси, които са собственост на организациите, включени в конкретен проект.8. Облачните технологии изпълняват заявките на голям брой потребители за дълъг период от време.9. Към системите за глобално позициониране не се отнасят: