ДЗИ по български език и литература


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

28 август 2017 година

 


 

 


12и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
1. В кой ред е допусната правописна грешка?

2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

3. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

4. В кой от редовете е допусната правописна грешка?5. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

В археологическите разкопки през лятото, които се ръководят от 5 университетски преподавателя, участват 15 предварително избрани студенти и 10 ученици, разпределени в пет работни екипа.7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

8. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

10. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

11. В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

12. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?

13. От кое произведение са стиховете?

Напрегнато ръце се към ръце протягат
и пак се не докосват! Искат и не могат…
И пак, един пред друг, един за друг стоят.


14. В кой ред авторът на всички творби е Никола Вапцаров?

15. Стоилка и Станчо са герои от:

16. Коя от изброените творби е елегия?

17. В кое произведение е заложена идеята за героичната саможертва?

18. Светът на „Никотиана“ в романа на Димитър Димов „Тютюн“ се свързва с:

19. Отчуждението и драмата на самотата са характерни за творбите на:

20. Кое от посочените твърдения е вярно?

21. Каква композиционна роля изпълнява изпъждането на бедната жена от храма в разказа „Занемелите камбани“?22. Какво е подчертаното изразно средство?

И толкоз черни мисли ми тежат,
че аз не искам нищо да си спомна.


Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 32. включително)!

ТЕКСТ 1
Понеже млякото е нетраен продукт, отдавна хората са открили начини да го преработват в други продукти, които са далеч по-устойчиви и трайни. Използването на различни видове бактерии е ключът към разнообразието на тези храни. Млечните продукти включват в себе си млечни напитки, меки и твърди сирена, кисело мляко и др. Изходният продукт за повечето от млечните продукти е краве, биволско, козе или овче мляко. Някои от тях се получават от пълномаслено, а други – от обезмаслено мляко. Млечните продукти през последните години се превърнаха в ябълката на раздора сред учените. Мненията се поляризират, като от едната страна стоят защитниците, а от другата – противниците на тези храни.
Млечните продукти са полезни за човешкото здраве, защото са източник на голям брой живи млечнокисели бактерии. Тези малки наши приятели са с ярко изразена антимикробна активност, защото потискат размножаването на вредните микроби в храната и в червата. Важни са също така за доброто храносмилане, оказват благотворно влияние върху имунната система, намаляват риска от атеросклероза, защото понижават нивата на холестерола в кръвта. В млечните продукти се съдържа калций, който е от жизненоважно значение за костите и за зъбите, а недостатъчният прием на мляко и млечни продукти може да увеличи риска от остеопороза. Редовната консумация на млечни продукти ни гарантира достатъчен прием на калций, белтък и фосфор.
В същото време уважавани специалисти по хранене наричат млякото бялата отрова. Според тях млечните продукти като кравето масло, сметаната, пълномасленото сирене са сериозен източник на мазнини и наситени мастни киселини, което
автоматично увеличава риска от затлъстяване и от болести на сърцето. При някои хора, които редовно консумират сирена, се появява често главоболие, защото от млечния белтък в продукта се образува тирамин, виновник за мигрената. Според специалистите ранното въвеждане на прясното мляко в менюто на кърмачетата повишава риска от алергии. Доказано е също така, че козето мляко предизвиква по-малко алергии в сравнение с кравето.

ТЕКСТ 2
Чл. 4. (1) Наименованието млечни продукти се използва за преработените продукти в резултат от преработката на сурово мляко или на допълнителна преработка на такива преработени продукти (…).
Чл. 24. (1) При производството на млечни продукти се използват:
1. сурово мляко, което отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (…);
2. сурово мляко не по-малко от 80% от вложените суровини и до 20% добавено възстановено сухо мляко, концентрирано мляко, млечен протеин;
3. питейна вода;
4. стартерни млечнокисели култури;
5. подходящи за коагулация на млякото ензими;
6. калциеви соли;
7. млечна киселина и/или лимонена киселина;
8. сол за хранителни цели;
9. билки, подправки и други съставки, придаващи на продукта аромат или вкус, ако са характерни и технологично необходими за производството на определен вид млечен продукт;
10. захар.
(2) Забранява се добавянето в млечни продукти на мазнини и протеини с немлечен произход с изключение на желатин, който може да се добавя с технологична цел в йогурт, в плодови и/или ароматизирани, и/или концентрирани млечнокисели продукти.


23. От коя сфера на общуване е текст 1?

24. Кое от посочените твърдения е вярно според текст 1?

25. Използваната в текст 1 дума остеопороза е:

26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1?

27. В коя сфера на общуване се използва текст 2?

28. Текст 2 е част от:

29. В кой ред е посочен синоним на използваната в текст 2 дума транспортиране?

30. В кой ред е посочено вярно твърдение според текст 2?31. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. Запишете САМО ЧЕТИРИТЕ факта, които ОТСЪСТВАТ в посочените текстове.32. Запишете кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста.


На отделен лист формулирайте в 2 – 3 изречения собствена теза по ЕДНА от посочените теми:

Млякото и здравословното хранене

За или против консумацията на млечни продукти


Напишете на отделен лист сбито и кратко основното от съдържанието на текст 1.

За всяко празно място изберете НАЙ-УМЕСТНАТА от думите и я запишете срещу съответната буква в задачи 33,34,35 и 36.

Сусамът представлява храст, който ………… (А) височина до два метра. Произхожда от Индонезия и от Източна Африка, а по-късно ............... (Б) в останалата част на Азия и в Северна Африка. Тъй като ………. (В) на сусам е трудоемка работа, развитите страни предпочитат да купуват, отколкото сами да …………. (Г).


33. А) постига, настига, достига


34. Б) се разпръсква, се разпространява, се разнообразява


35. В) наглеждането, преглеждането, отглеждането


36. Г) провокират, произвеждат, доставят


37. Запишете правилната ФОРМА на членуване на думата, поставена в скоба.

На пресконференцията (експерт) представи новата стратегия.38. Запишете правилната ФОРМА на членуване на думата, поставена в скоба.

Постъпи доклад от (Министерство) на труда и социалната политика.39. Запишете правилната ФОРМА на членуване на думата, поставена в скоба.

Представиха новата стратегия за намаляване на (бедност).40. Запишете правилната ФОРМА на местоимението, поставено в скоба.

Мъжът се огледа внимателно, но не видя (никой, никого) на улицата.41. Запишете правилната ФОРМА на местоимението, поставено в скоба.

Загледах се в цветята, (чийто, чиито) аромат ми напомняше за бабината къща на село.42. Запишете правилната ФОРМА на местоимението, поставено в скоба.

Художникът обича да разговаря с почитателите си и да наблюдава реакциите им по време на (неговата, своята) изложба.
43. Запишете правилната ФОРМА на местоимението, поставено в скоба.

Хората не забелязваха момичето, понеже (тя, то) седеше тихо на една отдалечена пейка.44. Запишете правилната ФОРМА на учтивата форма, поставена в скоба.

Госпожо, бихте ли ни (отговорил) на писмото?45. Запишете правилната ФОРМА на учтивата форма, поставена в скоба.

Госпожо, бяхте ли (уведомен) предварително за предложението на колегите?
46. Запишете правилната ФОРМА на учтивата форма, поставена в скоба.

Госпожо, с кого най-напред бихте се (посъветвал), преди да вземете своето решение?В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста на отделен лист, като поставите пропуснатите знаци.

Данни от спътник и измервания доказват, че в определени периоди, когато на Марс е лято на места се появяват тъмни ивици течаща вода. Известен астроном споделя Откриването на вода на Марс е революция, защото ако има вода, може да има живот, но разбира се трябва да се направят още изследвания.


47. Посочете с ЦИТАТИ от творбата „Българският език“ ДВА ПРИМЕРА, които разкриват представата на хулителите за българския език.

Език свещен на моите деди,
език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди
за радост не – за ядове отровни.

Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
Вслушàл ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива –
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор,
охулен, опетнен със думи кални:
и чуждите, и нашите, във хор,
отрекоха те, о, език страдални!

Не си можал да въплътиш във теб
създаньята на творческата мисъл!
И не за песен геният ти слеп –
за груб брътвеж те само бил орисал!
Със СВОИ ДУМИ посочете на отделен лист ДВЕ ОСНОВАНИЯ за определянето на езика от творбата „Българският език“ като страдален.

48. Божан е герой от творба на:

49. Люцкан е герой от творба на:

50. Катерина е героиня от творбата:

51. Тиха е героиня от творбата:

52. „Кукувица“ е творба на:

53. „Спи градът“ е творба на:

Прочетете откъса от поемата „Ралица“ на Пенчо Славейков и напишете в тетрадката си аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Изборът на сърцето.

Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

У Ралица ходѝха китни свати.
И чу се вест низ село, че наскоро
ще е и сватба. Дружки и недружки
у Ралица на добър час вървяха;
и всички тя посрещаше засмяна,
и тънки дари стелеше пред тях,
и охолно разправяше на всички,
що ѝ лежеше драго на сърце.
Сърце прелива, като пълна чаша.
У лелини ѝ дворове широки
като че слънце грееше – и всички,
що Ралица споходиха, оттам
излазяха, като че ли и тях
да бе огряло слънце...

Ала слънце,
що за едни тъй драголюбно грей,
на други мрак сгъстява на душата.
И мрак обзе душата на Стоичка.
Ни сън за него имаше, ни отдих;
и скиташе се все навъсен той,
на целий свят като че гневен. Вред
той Ралица все дебнеше да срещне.
Ей привечер веднъж му падна сгода
на Бешбунар. Той излеком пристъпи
и се запря зад чучура – когато,
приведена над поставът, сама
там Ралица си писаните стомни
изплакваше. Тя втора стомна сложи
под чучурчето – първата, веч пълна,
изправи се да сложи отстрана –
и тъй застана в миг, като вкопана.
Обади се тогаз оттам Стоичко:
„Отколя диря слука да ти дам
скъп армаган – огърлица рубета,
а, Ралице?...“ И тутакси извади
из пазвата си златен наниз той
и го подаде. Очи не възведе
да го погледне прибледняла тя
и не пророни, слисана, ни дума.
„Наречени са те за теб“ – отново,
пристъпвайки към нея, той повтори.
– Не всичко, мен наречено, за мен е! –
отвърна тихо Ралица и сегна
препълнената стомна да отнеме.
Ръката ѝ тогава залови
и я устреля с тъмен поглед той,
и троснато отново тъй подзе:
„За теб така... така ли е за мен?
На мене е обречено сърце ти:
то ще е мое – или ничие!“
– Пусни!... Сърцето силом се не зема.
Не е то пита, то се не ломи! –
извика тя – изви се, отърва се
и спусна се набързо низ брега.