География на Азия - вариант 3
6и клас - География - Външно оценяване
1. Къде фотографът е направил през 2010 г. тази снимка на действащ вулкан в Азия?


2. С помощта на климатограмата планирайте през кой месец ще пътувате за индийския
град Мумбай, за да избегнете дъждовния период там?


3. Защо летните наводнения са общо и типично ежегодно явление за много реки от полуостров Индокитай и полуостров Индостан?

4. Кое твърдение се отнася както за планинската природна област на Азия, така и за същата област на Австралия?5. По данните от таблицата за неграмотното население в някои страни в Азия, определете кое е вярното твърдение за него?


6. По кръговата диаграма определете кои две азиатски страни произвеждат повече от
половината чай в света за 2010 г.?


7. Кое твърдение се отнася едновременно както за Япония, така и за Китай?

8. Коя икономическа дейност най-силно замърсява водите на Индийския океан и така
застрашава екологичното му равновесие?


9. Кой компас ще изберете да поставите върху картосхемата на Тихия океан, така че тя
да бъде правилно ориентирана спрямо посоките на света?


10. Към коя група източници на географска информация се отнася таблицата?


11. Протоците Босфор и Дарданели разделят Азия от:

12. Коя характеристика на релефа НЕ се отнася за Азия?

13. Коя река в Азия има следните характеристики?

Извира от Тибетското плато и тече в източна посока. Реката е пълноводна през
лятото по време на мусонните дъждове, пренасяйки много наноси. Влива се чрез делта в Жълто море. Наричат я Жълтата река.


14. Кой представител на животинския свят е характерен за континента Азия?


15. Кой от посочените градове в Азия изпълнява важни религиозни функции?

16. Кой от посочените географски проблеми НЕ се отнася за характеристиките на Азия?

17. Коя от посочените държави е разположена върху два континента, има излаз на четири морета и в обсега на територията й се намират протоците Босфор и Дарданели ?18. Коя азиатска държава е изобразена на картосхемата с цифрата 1?


19. Коя географска характеристика за Индийския океан НЕ е вярна?