Тест по история и цивилизация (вариант 7)


Тест от 5и клас - История - Външно оценяване


5и клас - История - Външно оценяване
1. Кои промени в живота на праисторическите хора се характеризират като „неолитна революция”?2. На коя древна цивилизация принадлежи изображението?3. Част от законите на кой държавник е представеният текст?

„Ако човек, като обвини под клетва друг човек, хвърли върху него подозрение в убийство и не докаже това, обвинителят трябва да бъде убит. Ако човек, като отвори своята вада, допусне по немарливост да бъде наводнена нивата на съседите му, той трябва да отмери храни, колкото са унищожени у съседите му.˝


4. В кой древен град били изградени Висящите градини на Семирамида – едно от Седемте чудеса на света?5. Кое понятие за историята на евреите е излишно?

6. За кой съвременен български град, свързан с гръцката колонизация по Черноморското крайбрежие, се отнася следното описание:

Според античните автори колонията била основана през 611 г. пр.Хр. от преселници от
Милет и наречена на бог Аполон.


7. Според схемата, кой има право да участва в избора на членовете на герусията?


8. Кое понятие е пропуснато в текста?

„Природата е създала някои хора да командват, а други да се подчиняват. В една къща
имаш нужда от инструменти. Някои от тях са неодушевени, а други живи. ...................е
жив инструмент, поставен под властта на своя господар.”

                                                                                                       (Из „ Политика”, Аристотел , ІV в. пр. Хр.)9. Кое от изображенията е на хоплит?

10. За коя тракийска гробница се отнася описанието?

Куполът на гробната камера е украсен със стенописи, които представят тракийско царско
семейство на трапезата. Днес тази гробница е под закрилата на ЮНЕСКО.11. В коя от двойките владетел – държава е допусната грешка?

12. Отбележете града, който липсва в текста:

Един от прочутите центрове на елинистическата култура е основаният от Александър ІІІ град на р. Нил ................................


13. През 146 г. пр.Хр. римляните превземат Картаген и разрушават града до основи. Кой век съответства на тази година?

14. В каква последователност са възникнали формите на държавно управление в древния Рим?

15. Кой от изброените военни конфликти се е състоял най-късно?

16. Кое е обща характеристика за религията на евреите и християните?

17. Част от културно-историческото наследство на кой народ са предметите от изображението?


18. Името на кой римски владетел трябва да бъде поставено в началото на текста?

........................................... разрешил на християните свободно да изповядват вярата си.
Преместил столицата на империята от Рим във Византион и нарекъл града на свое име.