Тест по български език и литература за VII клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
21 МАЙ  2018 г.
ВАРИАНТ 2

 

 


7и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1. до 15. включително.

Лавини падат при натрупване на няколко пласта сняг по планински склонове с определен наклон, като най-опасен е този между 30 – 45%. Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята стабилност. Ако е по-голям от 50%, не се задържат големи количества сняг.
Лавинната опасност зависи не толкова от количеството на снега, колкото от състоянието му, затова е необходимо да се познават някои основни негови качества. Издигайки се в атмосферата, водните пàри преминават през все по-студени слоеве въздух, докато и те самите се охладят, но за да започнат да се превръщат в ледени кристали, не е достатъчно да достигнат 0°С. Образуването на ледения кристал започва при температура под -10°С/-12°С на височина между 6 хил. и 11 хил. метра. След това ледените кристали започват да падат през по-долните, но и по-наситени с водни пàри слоеве на атмосферата и от ъглите на всеки кристал израстват връхчета, като така се образуват снежинки. Колкото по-близка до нулата е температурата (дори до +1/+2°С), толкова по-големи стават снежинките.
При температура от -15°С/-18°С вали т.нар. див сняг, а натрупаният от него пласт е пухкав, много лек и с изключително голямо съдържание на въздух. Сухият сняг вали при температура от -8°С/-10°С и от него трудно може да се направи снежна топка. При температури, близки до 0°С, вали мокър сняг.
1. Кое твърдение е вярно?

2. Информацията в текста е представена чрез:

3. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията в текста?

4. От какъв сняг НЕ може да се направи снежна топка според информацията от текста?

5. В кой ред условието за образуване на ледените кристали НЕ отговаря на информацията от текста?

6. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията от текста и от таблицата?

7. С коя физична величина НЕ е характеризиран в таблицата третият вид лавина?

8. В кой ред е посочен синоним на думата стабилност, употребена в текста?

9. В кой от случаите съществува най-голяма вероятност от падане на лавина, като се има предвид информацията от текста и от таблицата?

Прочетете подчертаното изречение в таблицата и изпълнете задачите от 10. до 13. включително.

Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от
невнимателни скиори, заблудили се от твърдия сняг.


10. Глаголната форма са предизвикани е:

11. С коя съюзна връзка може да се замести съюзът тъй като, без да се промени смисълът на изречението?

12. Кое твърдение е вярно за изречението?

13. Защо в изречението са употребени кавички?


Прочетете подчертаното изречение в текста и изпълнете задачите от 14. до 15. включително.

Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята стабилност.14. Запишете съставното сказуемо, употребено в изречението.
15. Запишете вида на изречението по състав.Запишете на лист хартия за какво служи запетаята в изречението?Препишете на лист текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни
грешки, както и грешките при членуване.


Във град Пиза се издига заплъшително наклонена кула. Постройката всъщност е
канбанария към катедралата на града. Причината да стане известна, е една подробнос
пропусната от инженерите през ХІІ век, които не са саобразили, че под основите ѝ има
не стабилни земни пластове, подавали още при завършването на вторият етаж. Кулата
е строена дълго време, тъй като през годините на нейното издигане, избухват воини и
революций. Според учените, спирането на строителството е довело до слягане на
земните пластове поради което тя не се е сринала още в онези времена.16. Кой от хъшовете в повестта „Немили-недраги“ е поет, „написал и напечатал
тайно вече цяла патриотическа поема“?17. От кого се страхува калугерът Евтимий, като казва в III част на разказа „Една
българка“:


Хай върви да спиш, да не свети свещ, че може да видят отгоре някои и да ни
дойдат на гости...18. С кой художествен образ се свързва изразът „чудната игра на природата“?19. В коя творба НЕ присъства мотивът за саможертвата в името на родината?20. Творба в стихове, в която се изразяват чувства на дълбока скръб и разочарование, е:Преобразувайте на лист хартия пряката реч в изречението в непряка, като се съобразите с правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

– Скоро ще ви дам възможност да се изявите и се надявам да не ме разочаровате –
каза треньорът на двамата нови волейболисти.


21. Запишете заглавието на литературната творба, от която е цитатът:

„дълбоко ще ми въздъхнат / две сърца, мили за мене…“
22. Запишете заглавието на литературната творба, от която е цитатът:

„И кораба се носи леко / с попътни тихи ветрове...“23. Запишете заглавието на литературната творба, от която е цитатът:

„За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла...“24. Запишете заглавието на литературната творба, от която е цитатът:

„Изведнъж Радецки пристигна със гръм.“Запишете в 2 – 3 изречения какво е внушението на стиховете от Вазовата творба
„Опълченците на Шипка“:


(…) „Млади опълченци,
венчайте България с лаврови венци! …“