ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 2018


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
17 май 2018 г.


4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. В кой ред изброените вещества се разтварят във вода?
2. В коя група всички организми обитават една и съща среда на живот?
3. Какви приспособления към средата на живот има къртицата?
4. Към коя група растения принадлежи ягодата?
5. За коя група животни се отнася описанието?

Тялото им е покрито със суха кожа или с люспи. Размножават се, като снасят яйца на сушата. Не се грижат за малките си.


6. Смяната на деня с нощта се дължи на движението на:
7. Кой от изброените жизнени процеси осигурява енергия на организмите?
8. Удълженото хлъзгаво тяло и перки са приспособления на рибите за:
9. Под действието на слънчевата топлина водата в локвите, образувани след дъжд:
10. Какво движение извършват перките на хеликоптера при излитане?
11. Eнергията, която използват корабите с платна при движението си в моретата и океаните, е получена от:
12. Каква дейност извършва посоченият на схемата орган?

13. Кой етап от живота на човека се свързва с полово съзряване, усилен растеж и
развитие на всички органи?

14. За да са здрави зъбите на човека, е необходимо да се:
15. Храненето е здравословно, когато се приема:
16. Коя дейност води до замърсяване на природата?
Прочети следващите задачи и запиши отговорите си на определеното място.17. На картата са показани най-високите температури, измерени за едно
денонощие в три града от страната ни. През кой сезон са направени
измерванията?
18. От списъка с думи избери правилната и я запиши, така че твърдението да е
вярно.Ледът се превръща във вода, когато се ............................... .
Разгледай изображенията и изпълни задачите:19. Подреди етапите от развитието на растението, като запишеш отговора с цифри.


20. На кой номер картинка е показан процесът покълване?