Тест по Човекът и обществото за IV клас


ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
16 май 2017 г.


4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване
1. Какво отбелязваме на 6 септември?
2. Държавният глава на Република България е:
3. Химнът на Република България започва с думите:
4. В коя природна област дърводобивът е характерна трудова дейност?
5. Кое твърдение за Старопланинската област е ВЯРНО?
6. Коя трудова дейност има вредно влияние върху природатa?
7. Кой паметник е наследство от тракийската цивилизация?
8. Въвеждането на първите писани закони в България от хан Крум довежда до:
9. Кое събитие се свързва с управлението на княз Борис І?
10. Кой манастир се утвърждава като общобългарски духовен и книжовен център през вековете на османската власт?
11. Кое твърдение e ВЯРНО? Разгледай внимателно картата.


12. Коя забележителност се намира в столицата София?
13. Организирането на изложби на български творци в чужбина е:
14. Иво е третокласник. Извън училище той тренира футбол и свири на барабани.
Коя е неговата общност като ученик?

15. Когато се качваш в автобус на градския транспорт, най-безопасно за теб е, ако:
16. Кое поведение е правилно при наводнение?

Прочети внимателно всяка от следващите задачи и запиши отговора си на
определеното място.17.
Личността в центъра на картината, която говори на събралите се, е
__________________________________, наричан още Апостола на свободата.
18. На картината художникът е представил заседание на създадения от него таен революционен _____________________, който обсъжда подготовката на въстание.


19. Запиши името на природната област, описана в текста:

Тя е най-източната природна област в България. В нея има удобни заливи с пристанища в тях. Развиват се риболовът и туризмът.
20. Запиши името на града, отбелязан на картата, който се намира на юг от
София, в Рило-Родопската природна област.