Планетата Земя - вариант 2


8и клас - География - Външно оценяване
1. Коя планета от Слънчевата система е разположена най-близо до Слънцето:


2. Земята има площ:


3. Линията на смяна на датата минава по:


4. Последица от обикалянето на Земята около Слънцето е:


5. На 21 март и 23 септември слънчевите лъчи падат отвесно на:

6. Дебелината на земната кора е около:

7. Водната обвивка на Земята се нарича


8. Кой елемент е с най-високо съдържание в атмосферата:


9. Коя от характеристиките се отнася за озоновия слой:


10. Почвената обвивка на Земята се нарича


11. За кой слой от атмосферата се отнася описанието:
Най-високия слой на атмосферата. Температурата се повишава във височина и в горната граница достига до 1000°C. Има способност да отразява радиовълните.


12. В кои от посочените области атмосферното налягане е високо:


13. Карти, които дават представа за хоризонталното разпределение на температурата по земната повърхност се наричат
14. Мусонът е:

15. Кои от изброените валежи са ниски:16. Напишете кой процес отговаря на описанието:
Въздушна маса, в която въздухът се движи низходящо от центъра към периферията. В центъра атмосферното налягане е високо, а в периферията ниско. Той обуславя ясно и сухо време.17. Кой климатичен пояс отговоря на описанието:
Характеризира се с високо атмосферно налягане, духа постоянен вятър наречен пасат, високи температури, относително малко валежи, голяма годишна и дневна температурна амплитуда. Разделя се на две зони, като в едната се образуват пустини, а в другата има по-голямо количество валежи.


18. Кой атмосферен фронт е показан на изображението: