Планетата Земя - вариант 1


8и клас - География - Външно оценяване
1. Кое от изброените небесни тела не е планета:2. Средната дължина на земния радиус е:


3. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно:


4. За колко време Земята се завърта около оста си:


5. Най-дългия ден в Южното полукълбо е:

6. За кой слой от вътрешния строеж на Земята се отнася описанието:
Намира се на дълбочина от около 2900 км до центъра на Земята. Изграден е основно от съединения на желязото и никела. Температурата му достига до 5400°C.


7. Въздушната обвивка на Земята се нарича


8. Най-долният слой на атмосферата се нарича:


9. Озоновият слой се намира в:


10. Твърдата (скална) обвивка на Земята се нарича


11. Коя от характеристиките на слънчевата радиация НЕ е вярна :12. В кои от посочените области атмосферното налягане е ниско:


13. Разликата между сумарната слънчева радиация и топлинното излъчване на Земята се нарича ………...................…… баланс.
14. Кой от посочените ветрове е постоянен:


15. Кои от изброените облаци са високи:


16. Напишете кой процес отговаря на описанието:
Въздушна маса, в която въздухът се движи възходящо от периферията към центъра. В центъра атмосферното налягане е ниско, а в периферията високо. Той обуславя облачно и валежно време.17. Кой климатичен пояс отговоря на описанието:
Характеризира се с ниско атмосферно налягане, слаб вятър, малки дневни и годишни амплитуди на температурата, висока влажност на въздуха и облачност, обилни ежедневни валежи.


18. Кой атмосферен фронт е показан на изображението: