География на Южна Америка


6и клас - География - Външно оценяване
1. По какво се различава географското положение на Южна Америка от географското положение на Африка:2. Къде се намират най-големите находища на медни руди в Южна Америка:3. Кой климатичен пояс е показан със стрелка на картосхемата:4. За коя природна зона в Южна Америка се отнася описанието:
Обхваща земите около Екватора. Почвите са латеритни. За растителността са характерни каучуковото, хининовото и червеното дърво. Представители на животинския свят са ягуарът, пумата, тапирът и анакондата.5. Коя е най-гъсто населената територия на Южна Америка:6. Коя южноамериканска държава е означена на картосхемата с цифрата 1:7. В коя двойка държава – столица е допусната грешка:8. Кое е общото в географското положение на континентите Северна и Южна Америка:9. През Южна Америка преминават:10. В Южна Америка се намират най-богатите световни находища на:

11. Кой климатичeн пояс е означен на картосхемата с цифрата 1:12. За коя природна зона на Южна Америка се отнася описанието:

Има обширни тревни пространства и черноземни почви. В нея се отглеждат пшеница, царевица и многобройни стада добитък.13. Представителите на кои от посочените народи са първите европейски заселници в Южна Америка:14. Коя южноамериканска държава е означена на картосхемата с цифрата 1:15. За коя страна в Южна Америка се отнася описанието:

Най-голяма е по територия и население в континента. Официален език е португалският. Известна е като страната на кафето и карнавалите.16. Най-високия връх в Южна Америка е