География на Азия - вариант 2


6и клас - География - Външно оценяване
1. Кой океан мие южните брегове на Азия:2. Кой азиатски полуостров е означен с цифрата 1 на картосхемата:3. За коя равнина в Азия се отнася характеристиката:
Разположена е в Северна Азия и е една от най-големите равнини в света. През нея протичат големи реки и са образувани
много блата.4. Кой фактор е причина за формирането на всички климатични пояси в Азия:5. Колко е броят на населението в континента Азия:6. Кое от твърденията за стопанството на Азия НЕ е вярно:7. В коя двойка държава – столица в континента Азия е допусната грешка:8. Кои полуострови са разположени по източното крайбрежие на Азия:

9. Кое твърдение за релефа на континента Азия е вярно:

10. Коя е причината за наличието на два сезона (сух и влажен) в южните и югоизточните части на континента Азия:

11. Коя група народи в Азия се отнасят към монголоидната раса:12. Контурите на коя Азиатска страна са показани на фигурата:


13. Връх Еверест е висок ................ метра


14. Площта на Азия е:

15. За коя природна област се отнася описанието:
Обхваща обширни площи във вътрешността на полуостровите Индостан и Индокитай. Релефът е равнинен и платовиден. Климатът е субекваториален. Развити са високи треви и редки гори. Срещат се тиковото дърво, акация, бамбук, слон, носорог, отровни змии, крокодил и др.


16. Коя религия изповядват арабските страни: