География на Азия - вариант 1


6и клас - География - Външно оценяване
1. С помощта на картата определете на коя крайна точка на Азия са координатите: 1° с.ш. и 103° и.д.:2. В коя част на Азия се намират обектите: Памир, Тяншан, Тибетска планинска земя, пустинята Гоби:3. Кои са причините голяма част от реките в Азия да имат лятно пълноводие:4. Кои територии в Азия са най-рядко населени:5. Коя е причината за увеличаване на населението в Азия с над 900 милиона души
през последните 20 години:6. Определете и запишете името на животното, което живее в зоната на тундрата и тайгата в Азия:

 

; ;

 

; ;

 
7. Кои ветрове са типични за Югоизточна Азия:8. Коя особеност на природата се отнася както за континента Азия, така и за континента Австралия:

9. Коя природна зона се среща в Азия, но липсва в Австралия:

10. Защо летните наводнения са общо и типично ежегодно явление за много реки от полуостров Индокитай и полуостров Индостан:

11. Кое твърдение се отнася както за планинската природна област на Азия, така и за същата област на Австралия:

12. Кое твърдение се отнася едновременно както за Япония, така и за Китай:

13. Кой от изброените проблеми се отнася за населението на Индия?

14. Кой климатичен пояс се среща в Азия, но липсва в Австралия?

15. Кой е най-високия планински връх в Азия:


16. Коя от посочените реки тече през Китай: