География на България - вариант 3


7и клас - География - Външно оценяване
1. Най-голямата по площ низина в България е


2. Река Марица протича през:


3. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за Рило-Родопската област:4. Кой от посочените курорти се намира на южното Черноморско крайбрежие:

5. В коя двойка планина – връх е допусната грешка:


6. В коя област се намират минералните извори Девин, Сапарева баня, Михалково, Долна баня:

7. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за населението на България:8. Най-големия български град е


9. Изпълнителната власт в България се осъществява от:


10. Най-отглежданите земеделски култури в България са:


11. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за индустрията на България:12. Кой от посочените градове НЕ е областен център:


13. Кои от посочените твърдения са верни:


14. Кое от посочените населени места НЕ е известен туристически център:


15. Територията на България е поделена на области, …………………. и кметства.


16. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно: