География на България - вариант 2


7и клас - География - Външно оценяване
1. Най-западната точка на България е:

2. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно:

3. Най-обширната равнина в България е


4. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно:


5. Големи находища на лигнитни въглища в България има в:

6. За коя климатична област се отнася описанието:
Обхваща Дунавската равнина, Предбалкана и част от западните части на Краищенско-Средногорската област. Зимата е студена, а лятото горещо. Максимумът на валежите е май-юни, като най-високи са в Предбалкана.


7. Река Марица извира от:


8. Кое българско езеро влиза в списъка на ЮНЕСКО:


9. Алувиално-ливадните почви са разпространени:


10. Лонгозните гори са разпространени:


11. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за Дунавската равнина:


12. За коя природна област се отнася описанието:
Простира се на юг от Дунавската равнина, от западната граница на България до Черноморското крайбрежие. Състои се от две части. Има малки находища на черни въглища и желязна руда. В ниската част преобладават сиви горски почви, а в по-високите части кафяви горски почви. Обширни области са заети с широколистни гори. Климата е умереноконтинентален и планински.


13. В коя природна област се намират пещерите Леденика, Магурата, Бачо Киро, националния парк „Централен Балкан“, водопада Райското пръскало:


14. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за Краищенско-Средногорската област:


15. Кои котловини са известни с отглеждането на рози: