Тест по история и цивилизация (вариант 2) 


7и клас - История - Външно оценяване
1. Българите започват да се приобщават към модерна Европа в епохата на:

2. Кой открива първата фабрика в българските земи?

3. Какъв призив отправя Паисий Хилендарски към сънародниците си в "История славянобългарска"?

4. Първите светски училища в българските земи през Възраждането са:

5. Кой поставя началото на организираната борба на българите за национално освобождение?

6. За коя историческа личност се отнася текстът?
Той е роден в град Копривщица. Издава в. „Свобода” и в. „Независимост”. Ръководи Българския революционен централен комитет в Букурещ.


7. На кого принадлежи идеята за всеобщо въстание на българите, подготвено от тайни революционни комитети във вътрешността на страната?

8. Българската екзархия е:

9. Кой участник в Априлското въстание е на снимката?


10. Кое събитие е описано в текста?
Организирано е от апостоли, които изработват план за действие и създават революционни окръзи. Участниците проявяват героизъм и саможертва, които стават известни в Европа. Великите сили се
заемат с решаването на българския въпрос.


11. От кой исторически източник е текстът?
“чл. 4 Българското княжество е монархия наследствена и конституционна, с народно представителство.
чл. 5 Князът е върховен представител и глава на
Държавата.”


12. Кои са първите политически партии в Княжество България?

13. Българският национален въпрос възниква в резултат от решенията на:

14. С какво свързвате датата 16 април 1879 г?

15. Кой министър-председател провежда политика на ускорена модернизация на Княжество България?

16. Кога се извършва Съединението на Източна Румелия с Княжество България?

17. Кое събитие е представено на картата?


18. След 22 септември 1908 г. титлата на българския владетел е:

19. От 1912 до 1918 г. България води три войни с цел да:

20. След Първата световна война България изживява:

21. Коя културна институция НЕ съществува в България между двете световни войни?

22. В годините на Втората световна война България е страна, която:

23. Коя от посочените дати НЕ отговаря на съответното събитие?

24. В коя от международните организации България е приета за член на 1 януари 2007 г.?

25. Коя държавна институция осъществява законодателната власт в Република България?