География на Балканския полуостров - вариант 2


7и клас - География - Външно оценяване
1. Далматинският тип бряг е характерен за:2. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за Балканския полуостров:


3. Кое от посочените твърдения е вярно:

4. Коя климатична област се характеризира с описанието:
Заема северната част на полуострова. Зимата е студена, а лятото топло. Валежите са умерени, като намаляват от запад на изток.5. Най-голямото по площ езеро на Балканския полуостров е:6. В коя двойка животно – природна зона е допусната грешка:7. Кое от посочените твърдения е вярно:8. Коя от посочените страни НЕ е членка на ЕС:

9. Коя от посочените стрни няма излаз на море:

10. Коя балканска страна се отделя от бивша Югославия:


11. В коя балканска страна се отглеждат цитрусови култури:


12. В коя от балканските страни не се произвежда електроенергия от АЕЦ:

13. Столицата на Гърция е


14. За коя страна от Балканския полуостров се отнася описанието:
Заема северната и централна част от Балканския полуостров. През нея протича река Дунав и няма излаз на море. След разпадането на Югославия влиза във военни конфликти със съседните си страни. Има добро развито земеделие (зърнени култури, плодове) и промишленост (производство на автомобили, химическа, лека и хранителна промишленост).


15. Кои от изброените твърдения се отнасят за Македония:

16. Най-малката по население и най-рядко населена държава на Балканския полуостров е