Стопанска и политическа география на Европа - вариант 1


7и клас - География - Външно оценяване
1. Коя европейска страна е с най-голяма площ:2. Кои от изброените страни НЕ са монархии:
3. В коя двойка държава – столица е допусната грешка:4. Кое от изброените твърдения НЕ се отнася за Европа:5. За коя страна от Европа се отнася описанието:
Страната е с най-високо развито стопанство в Европа. Тя е една от основателките на ЕС. Има важно кръстопътно положение. Най- развитите стопански отрасли са автомобилостроенето, химическата промишленост и високите технологии. Тук се намират финансовата столица на ЕС – Франкфурт на Майн и едно от най-големите пристанища в Европа и света – Хамбург. В южната част е развит планинският туризъм.6. Кое от изброените твърдения се отнася за Великобритания:7. Столицата на Германия е


8. За коя страна от Европа се отнася описанието:
Разположена е между Атлантическия океан, Средиземно море и Алпите. Има разнообразна повърхнина. По форма на управление е президентска република. Има много добре развито земеделие. Голям производител е на автомобили, самолети, хранителни продукти, електроенергия от АЕЦ. Нейните морски и планински курорти са посещавани от голям брой чуждестранни туристи.9. Кои от изброените твърдения се отнасят за Швеция:
10. Столицата на Италия е


11. Кои от изброените твърдения НЕ се отнасят за Русия:
12. Столицата на Франция е


13. Коя от изброените страни е зависима:


14. Площта на Франция е:15. В коя държава се намират градовете Милано, Венеция, Неапол, Флоренция: