Българската държава (XII - XIV в.) - вариант 1


6и клас - История - Външно оценяване
1. През коя година избухва въстанието на Петър Делян:2. През коя година избухва въстанието на братята Асен и Петър:3. При управлението на кой български владетел се състои битката при Одрин:4. През коя година се състои битката при Одрин:5. Кой български владетел сключва уния с Римската църква и получава титлата крал:6. През коя година се състои битката при с. Клокотница:7. През коя година българската църква е въздигната в ранг на патриаршия:8. Кой император на Латинската империя е пленен от българските войски след битката при Одрин:9. При кой български цар България достига до три морета:10. Владетелят на коя държава е пленен от българските войски след битката при с. Клокотница:11. През коя година се сключва унията с Римската църква:12. Кой град е обявен за столица на България след въстанието на Асен и Петър:13. При управлението на кой български владетел е построена църквата „Св. Четиридесет мъченици“:14. През 1190 г.:


15. По времето на кой византийски император избухва въстанието на Асен и Петър: