Тест по математика за IV клас, 2018


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС
14 май 2018 г.


4ти клас - Математика - Външно оценяване
1. Кое от числата съдържа 3 милиона и 6 десетохиляди?
2. Кое от числата е най-голямо?
3. Сборът на числата 24 548 и 36 191 е:
4. Разликата на числата 39 092 и 8235 е:
5. Произведението на 3 025 и 5 е:
6. Колко е произведението на 439 и 73?
7. Частното на числата 54 720 и 9 е:
8. Колко е частното на 5564 и 52?
9. Резултатът от пресмятането на израза
390. 7 + 7. 110 е:

10. Неизвестното число в равенството
4079 – ☐ = 299 е:

11. Четвъртинката от разликата на 384 и 12 е:
12. На колко метра са равни 26 км 40 м?
13. Колко са тъпите ъгли на чертежа?

14. Максималният брой правоъгълници на чертежа е:


15. Градина има форма на правоъгълник с дължина 64 м и широчина 4 пъти по-малка. Колко метра мрежа е необходима за ограждането на градината?


16. За училищна библиотека купили книги за 1260 лева. Половинката от парите са за художествена литература, 378 лева – за енциклопедии, а останалите – за речници. Колко лева струват речниците?

Решението на задачата е:

17. Резултатът от пресмятането на числовия израз 173. 57 – 47 е:


18. Дължината на правоъгълник е 20 см, а широчината му е четвъртинката от нея. Колко е лицето на правоъгълника?


19. Посещението на музей за 26 ученици от едно училище струва общо 405 лева. От тях 26 лева са за билети, 15 лева са за беседа, а останалите пари - за транспорт. Колко струва транспортът на един ученик до музея?