Тест по Български език и литература за IV клас, 2018


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
10 май 2018 г.


4ти клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
Прочети внимателно текста и отговори на въпросите.

 

Овцете в едно село живеели мирно и кротко в кошарата си. Около оградатаобикаляли кучета и гонели вълците надалече. Ядосвали се вълците, че не могат да стигнат до овцете, и решили да си послужат с хитрост. Те изпроводили пратеници при овцете уж да сключат „вечен мир“.

– Ние винаги сме ви харесвали много – започнал един от вълчите пратеници, – но кучетата са причината да не ни обичате.

– Добре ще бъде да убием всички кучета и да заживеем заедно в мир – добавил друг вълк.

– Да, съгласни сме – изблели две овце. – И на нас са ни омръзнали тези все лаещи кучета!

– Не! Не трябва да го правим! – отсякъл обаче един стар овен.

– Защо? Защо? Нека да сключим мир с вълците и да заживеем спокойно. За какво ще са ни тогава кучетата? – заблели една през друга овцете.

– Защото – изправил глава старият овен – дори когато кучетата ме пазят, не съм спокоен, докато вълците обикалят наоколо. А представяте ли си какво ще бъде, когато останем насаме със зверовете?Защо овцете живеели мирно и кротко в кошарата си?1. Защо вълците изпратили пратеници при овцете?
2. Какво предложили на овцете пратениците на вълците, за да ги убедят в добрите си намерения?
3. Коя дума определя най-добре овена?
Посочи две доказателства в подкрепа на отговора.

4. Защо овцете се съгласяват с вълците?
Посочи две причини, с които да обясниш отговора.

5. Какво означава изразът вечен мир в текста?
Какъв извод си направи от прочетения текст?

6. Какви са думите изблели и заблели?
7. Какво е по цел на изказване изречението:
Не трябва да го правим!

Прочети само двете оцветени изречения в текста и реши следните задачи:

8. Препиши подлога от първото оцветено изречение.


9. Открий личното местоимение във второто оцветено изречение и го запиши.


ДИКТОВКА

Отидохме на Ежкова полянка. Внимателно прегледахме опадалата шума. Може би Ежко и сега мързеливо бе заспал, както го намерихме лятос след богатия нощен лов направо на полянката, без да се прибере вкъщи. Но сега го нямаше. Трапчинката, в която го бяхме намерили, сега беше празна, а на дъното под боровите игли какво мислите намерихме? Две жаби с големи
зелени шарки. Така разбрахме, че нашият Ежко вече отдавна не е бил тук. Тази нощ, може би и предната. Сигурно уплашен от дъждовете, сериозно се е заел най-после да си търси зимовище. Дано си намери!
По Симеон Янев