Носители на информация


6и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Звуковите файлове имат разширение:

2. Към кои носители на информация се отнася твърдият диск:
3. Кои от изброените носители са оптични?


4. Видео файловете имат разширение:

5. Файл с големина 1 GB може да се съхранява на компактдиск:6. Файл с големина 4 GB може да се съхранява на дигитален видеодиск: