Тест по ИТ - Компютърни системи


8и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. При кой етап от развитието на компютърната техника е създадена аналитичната машина на Чарлз Бабидж
2. Кой е изобретателят на електронноизчислителната машина АВС

3. Какво не се отнася към централният процесор:

4. Посочете верните отговори.

Ролята на централния процесор е:5. Кое поколение компютри са използвали като основен елемент интегрални схеми:

6. Кое поколение компютри са използвали като основен елемент транзистори:

7. Intel I5 2500 в една компютърна конфигурация е:

8. Програмите от пакета Microsoft Office са:

9. Коя от функциите не е характерна за операционната система:

10. Коя от операционните системи не е мобилна:

11. Кое от изброените периферни устройства е комуникационно:

12. Драйвер се нарича: