Файлова структура на организация на данните


6и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. В операционната система Microsoft Windows програмата за управление на файлове и папки се нарича:

2. Файлова структура се нарича:
3. Името на кой от файловете е изписано правилно:

4. Нова папка се създава с командата:

5. Клавишната комбинация за копиране на папка (файл) е:

6. Мястото за съхранение на изтрити файлове се нарича:

7. Командата за възстановяване на изтрит файл е: