Информация. Основни единици за измерване на информация


6и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Най-малката единица за измерване на информация е:

2. Кое от посочените изчисления е вярно:

3. Един мегабайт е равен на:

4. Един тебибайт е равен на:

5. Кои от посочените изчисления са верни: